Straling: hoeveel mag je er van hebben?

Iets waar je op elke stralings- of bouwbiologische website mee wordt geconfronteerd zijn de tabellen en overzichten met grenswaarden of blootstellingslimieten van straling. Iets waar je als leek bijna niet doorheen komt. Overzichtelijke schema's lijken er niet te bestaan. Bouwbiologen nemen de natuur en bijbehorende stralingswaarden als uitgangspunt. Alle hogere waarden zijn dan potentieel schadelijk voor onze gezondheid. Lees hier wat een teveel aan elektromagnetische en natuurlijke straling voor onze gezondheid kan betekenen.

Straling en gezondheid

In onderstaande tabel vind je een voorbeeld van de verschillen tussen bouwbiologische normen en die van (wereldwijde) advies organen of lokale overheden. Duidelijk wordt bv. dat Zweden als land een zeer lage norm (richting bouwbiologische norm) voor blootstellingslimieten hanteert. Nederland volgt de WHO en Gezondheidsraad. De Wereld Gezondheidsorganistie (WHO) zit zó ver boven de bouwbiologische norm dat je je vanuit bouwbiologisch standpunt af kunt vragen of ze wel met gezondheid bezig zijn.

G.R.-W.H.O.-I.R.P.A. (bevolking)*   5000 V/m.
Zwedennorm M.P.R.II (50 cm afstand)   25 V/m.
Zwedennorm T.C.O. 99. (30 cm afstand) 10 V/m.
Aanbeveling kritische wetenschappers    <10 V/m
Bouwbiologie Slaapplaats < 1 V/m
Werk < 5 V/m

 GR = Gezondheidsraad;WHO = Wereld Gezondheids Organisatie, IRPA = International Radiation Protection Association

In nederland: straling zonder grenzen!

Wij zijn als mens geëvolueerd op natuurlijke straling die al miljoenen jaren voor het verschijnen van de mens uit de aarde omhoogkwam (bv. gammastraling) of uit de kosmos op ons neerdaalde (bv. zonlicht). Dit is de natuurlijke straling waar de mens uitstekend op gedijt. Technologische ontwikkelen hebben deze perfecte balans voor ons lichaam behoorlijk om zeep geholpen; het barst van de straling uit apparatuur, UMTS masten, GSM telefoons, magnetrons en kerncentrales.

Vergelijk de grenswaarden voor straling van elektromagnetische wisselvelden (50 Hertz, te vinden in alle elektrische leidingen in onze huizen) in de tabel hieronder. De Nederlandse toegestane waarden (DIN/VDE normen) zijn de hoogste ter wereld! Hetzelfde geldt voor alle vormen van blootstellingen, of het nu GSM, UMTS, Elektromagnetische velden (EMV), etc. betreft. Nederland hanteert de allerhoogste stralingslimieten. 

Straling van hoogspanningsmast

Bedenk je eens het volgende: op 100 meter van een hoogspanningsmast bedraagt het magnetisch wisselveld nog steeds 400 nT (nanoTesla, een eenheid voor magnetische veldsterkte). Dit is vergelijkbaar met het magnetische wisselveld op één meter afstand van een werkende magnetron. Als je op 100 meter afstand van een hoogspanningsmast woont, wordt je continu, 24 uur per dag blootgesteld aan een magnetisch wisselveld, alsof je 24 uur per dag voor een magnetron staat. Op je werk (tabel: DIN/VDE voor de arbeidsplaats) mag je van de overheid jezelf laten grillen met 5 miljoen nano Tesla..... Waar ligt de grens?

DIN/VDE 0848 arbeidsplaats (Nederlandse norm) 5.000.000 n.T.
DIN/VDE 0848 bevolking (Nederlandse norm) 400.000 n.T.
Wereld Gezondheids Organisatie (W.H.O.) 100.000 n.T.
Internationale stralingsbescherming commissie (IRPA) 100.000 n.T.
DIN/VDE 0107 voor medische ruimtes (EEG) 200 n.T.
DIN/VDE 0107 voor medische ruimtes (ECG) 400 n.T.
Zweedse norm MPR-2 (50 cm afstand) 250 n.T.
Zweedse norm TCO -99(30 cm afstand) 200 n.T.
Zweedse aanbeveling voor hoogspanningsleidingen (bij speelplaatsen en scholen e.d.*)  200 n.T.
Aanbeveling kritische wetenschappers 100 n.T.
Bouwbiologie:  

Slaapplaats

20 n.T

Werkplek

100 n.T.

Electromagnetic-Fields-Richard Box

Op de foto zie je een experiment van kunstenaar Richard Box. Hij heeft meer dan 3000 TL-lampen in de grond gestoken die allemaal (zonder bedrading) gaan branden onder invloed van de elektromagnetische velden van de hoogspanningsleidingen erboven.

Denk jij dat je last hebt van teveel natuurlijke straling en/of elektromagnetische? Wil je meer weten over de mogelijke gevolgen van straling voor je lichaam?

Wil je meer weten of een afspraak maken voor een stralingsonderzoek, vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Contactformulier

Jouw emailadres 
Naam 
Informatie 
Vul het volgende in psonzi Help ons om SPAM te voorkomen
  Stuur mij een kopie
    

Language