Effecten elektromagnetische straling

Wanneer het menselijk organisme gezond is, communiceren alle cellen d.m.v. fijne lichaamseigen elektrische trillingsimpulsen in een natuurlijke harmonie met elkaar. Werken er echter storende trillingen (frequenties) in op de cellen dan wordt de natuurlijke celcommunicatie verstoord. Het gevolg is verzwakking van het immuunsysteem waardoor ziekten kunnen ontstaan.

De kracht van de elektrische en elektromagnetische straling heeft invloed op de grootte van het effect van straling op ons lichaam. Maar, de tijd die we doorbrengen in straling is het meest bepalend! Als we 20 jaar op een waterader slapen en wonen, heeft dat behoorlijk meer invloed dan een sterk elektomagnetisch veld waar we af en toe doorheen lopen.

Een uitgeput lichaam (fysiek en/of mentaal) heeft sneller en meer last van straling dan een gezond lichaam. Hierdoor kan bv. 1 persoon in een huishouding van 4 personen gevoelig kan zijn voor straling en de anderen niet.

Lees meer over de effecten van elektromagnetische straling

Stralingsgerelateerde klachten kunnen worden opgespoord en behandeld. Klik hier als je daar meer over wilt weten.

 

 

Language