Articles

Stralingsonderzoek op afstand

Een stralingsonderzoek op afstand behoort zeker mogelijk. Ik heb dit verschillende malen gedaan en met geverifieerde resultaten. Er wordt mij vaak gevraagd een woning te onderzoeken op afstand die men van plan is te kopen of huren. De resultaten wegen mee in het besluit de woning al dan niet te betrekken. Een leuk voorbeeld van een neutralisatie van straling op afstand is dat van een woning op Cyprus die ik vanuit Nederland heb onderzocht. Lees verderop hoe dit is verlopen, of klik hier om er direct naartoe te springen.

Met een 'onderzoek op afstand' wordt bedoeld dat een woning, zonder deze te betreden, zo goed mogelijk op basis van aangeleverde informatie wordt onderzocht op straling.

Hoe gaat een stralingsonderzoek op afstand in zijn werk?

Om een onderzoek op afstand uit te kunnen voeren is informatie benodigd zoals een plattegrond van het te onderzoeken object dat mij wordt toegestuurd (via post of email), of een adres van de woning waardoor ik bv. via Google Maps informatie kan vinden. Ook een webadres (url) van een site (bijvoorbeeld op makelaars websites) waar de woning met foto's te zien is, is bruikbare informatie waarmee een onderzoek op afstand kan worden uitgevoerd. Een plattegrond kan ook een eenvoudige schets op A4 formaat zijn.

Ik koppel de resultaten naar de aanvrager terug via email of post.

Wat kost een stralingsonderzoek op afstand?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten stralingsonderzoek die op afstand kunnen worden uitgevoerd:

  • Verkort onderzoek: (op hoofdlijnen onderzoek naar waterader, breuklijn, gammastraling, geopathie, elektrische velden en hoogfrequente straling): € 25,00. Verkort verslag per email of post.
  • Stralingsonderzoek (hele woning): € 100,00. Volledig uitgevoerd onderzoek per kamer en per verdieping. Uitgebreid verslag en meetresultaten en advies over neutralisatie.

Aan de hand van de meetresultaten en het advies kun je besluiten je huis te neutraliseren.

Voorbeeld van een neutralisatie op afstand (Cyprus)

Dit was mijn eerste neutralisatie op grote afstand. De eigenaar van de woning heeft hiervoor een plattegrond gemaakt van de verschillende verdiepingen, deze ingescand en per e-mail naar mij opgestuurd.  Ik ben nog nooit op Cyprus geweest en had geen idee waar het huis stond, behalve dat het niet ver van zee stond. Ik heb aan de hand van de adresgegevens geprobeerd de woning via Google Maps te lokaliseren, maar doordat er Griekse tekens werden gebruikt in de weergave van Google was dit niet mogelijk. Ik was aangewezen op de plattegrond.

Als eerste heb ik de windrichtingen vastgesteld (Noord, Oost, Zuid, West). Vervolgens heb ik de kustlijn vastgesteld. De resultaten bleken achteraf precies te kloppen! Pas daarna ben ik de woning (vanaf de plattegrond) gaan onderzoeken met de tensor en wichelroede. Alle meetwaarden die ik normaal met apparatuur meet heb ik nu met tensor en wichelroede vastgesteld. Tijdens een later bezoek van de eigenaar aan Nederland heb ik met de plattegronden bij de hand, de resultaten kunnen verifiëren met behulp van spiertesten (iets wat ik bij een meting thuis ook altijd doe).

Nog leuker werd het toen de eigenaar mij, bij een volgend bezoek aan Nederland bijna een jaar later, vertelde dat een Engelse relatie zonder te weten van mijn onderzoek, spontaan begon te vertellen dat hij straling in de woning bespeurde. Deze is de woning doorgegaan en gaf ondertussen aan waar stralingsbronnen (en welke) zich bevonden. Hij was uiterst verbaasd toen de eigenaar van de woning vervolgens mijn geschetste en beschreven resultaten uit de kast haalde die precies overeen bleken te komen.

Language

Neutralisatie