Alles over straling

Informatie en actualiteiten over straling gerelateerd aan gezondheid.

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Schumann resonantie, straling en gezondheid

Posted by on in Straling en Gezondheid
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 4818
 • Print

Elektromagnetische trillingen vande Aarde

Wat heeft de Schumann resonantie te maken met elektromagnetische straling?

Dit is eenvoudig te verklaren door het feit dat Schumann frequenties zelf elektromagnetisch van aard zijn. In de natuur komen we deze frequenties als vanzelf tegen. Maar in ons huis, of in gebouwen wordt deze zwakke elektromagnetische frequentie behoorlijk verstoord door de elektromagnetiche velden die we zelf opwekken met behulp van elektrische apparatuur of draadloze communicatie.

Er zijn aanwijzingen dat de Schumann-resonantie, een elektromagnetische trilling in de atmosfeer,een rol speelt bij genezing en gezondheid.

Wat is Schumann resonantie?

In de atmosfeer van de Aarde bestaat van nature een reeks (een ‘akkoord’) van elektromagnetische trillingen, die samen de Schumann-resonantie genoemd worden. Ze zijn in 1952 theoretisch Schumann3berekend door de Duitse fysicus Winfried OttoSchumann, hoogleraar aan de TechnischeUniversiteit van München (Schumann, 1952). Deze trillingen hebben de frequenties 7,8; 14,1; 20; 26;33; 39; 45 en 51 Hz (Hertz, aantal trillingen per seconde).

In de atmosfeer zijn het geen geluiden maar elektromagnetische golven –extreem laag frequente (ELF) radiogolven in dit geval. De laagst frequente (7,8 Hz) van deze serie radiogolven heeft een golflengte van 40.000 km, ofwel de omtrek van de Aarde.

In 1954 maten Schumann en zijn student en opvolger Herbert L. König voor het eerst de Schumann-resonantie (Schumann en König, 1954). König en velen na hem merkten op dat het ontvangen golfpatroon sprekend lijkt op de registratie van het hersengolfpatroon ofwel het EEG (elektro-encefalogram) van een mens die zich ontspant (König 1974). Zij noemden de Schumann-resonantie dan ook wel ‘de hersengolven van Moeder Aarde’.

Neemt de Schumannfrequentie toe?

Voor we verder gaan, is het wellicht goed iets recht te zetten over een mening die veel in spirituele literatuur wordt besproken, namelijk dat de basisfrequentie (7,8 Hz) van de Schumann-resonantie aan het toenemen is tot 14 of 15 Hz, waardoor wij ons bewustzijnsniveau en onze hersengolf-frequentie verhogen van het alfabereik (8-12 Hz) naar het bèta-bereik (12 Hz en hoger). Het bèta-bereik hoort bij de waaktoestand, en dus wordt dit geïnterpreteerd als zou de mensheid gaan ontwaken.

Het is niet bekend welke trilling in de atmosfeer is gemeten en toegenomen in frequentie, maar het is in ieder geval niet de Schumann-resonantie. Op het Internet zijn metingen te vinden van vele universiteiten in de wereld, waaruit blijkt dat de basisfrequentie nog steeds 7,8 Hz is en hooguit fluctueert met 0,5 Hz. De basisfrequentie varieert dus voortdurend van 7,3 tot 8,3 Hz, als gevolg van invloeden uit de ruimte, zoals zonne-uitbarstingen, en als gevolg van de rotatie van de Aarde. Nergens zijn metingen te vinden die aantonen dat de basisfrequentie van de Schumann-resonantie aan het toenemen is.

Als het waar zou zijn, dan zou dit betekenen dat de langste golflengte in de serie korter moet worden, ofwel de Aarde flink moet krimpen, wat niet hetgeval is. Bovendien zou het niet gezond zijn, als we onze hersengolven niet meer konden vertragen tot onder het bèta-bereik. Dan zouden we namelijk niet meer kunnen ontspannen en slapen. Het gevolg zou zijn, dat we na enkele dagen psychisch gestoord raken.

Hersengolven, genezing en de Schumannresonantie

Sinds de vroege jaren ’70 worden de EEG’s bestudeerd van meditatiebeoefenaars, remote viewers(helderzienden) en energie-therapeuten, om te zienof hun hersengolven samenhangen met hunschumannbrain32163640 std.323152852 std bijzondere staat van bewustzijn. Een gemeenschappelijk verschijnsel dat men ontdekte was dat deze mensen, terwijl ze bezig waren met hun activiteit, hersengolven produceerden op de grens tussen hetalfa- en thèta-bereik, 7,0-8,0 Hz, ook wel genoemd‘trage alfa-golven’ (‘low alpha’, Oschman, 1997,2000; Sidorov, 2002).

Het bleek dat hun hersengolven, in hun veranderde staat van bewustzijn, geregeld in de pas gingen lopen, dat wil zeggen: gelijk werden in fase en frequentie aan de basisfrequentie (7,8 Hz) van de Schumann-resonantie, ondanks het feit dat deze voortdurend fluctueert met maximaal 0,5 Hz. De frequentie werd gewoon gevolgd door de hersengolven.

Er zijn ook metingen gedaan aan de elektromagnetische velden die uitgezonden worden door het lichaam, zoals aan de handen van energie-therapeuten terwijl zij een behandeling geven, bijvoorbeeld door hand-oplegging of ‘instraling’ op enkele centimeters of decimeters afstand van de patiënt. Ook hier werden dezelfde laagfrequente golven en golfpatronen geregistreerd als in hun EEG en in de Schumann-resonantie (Seto et al, 1992; Oschman1997, 2000).

Het lijkt er dus inderdaad op dat het menselijke lichaam zich kan afstemmen op de elektromagnetische golven van de Schumann-resonantie in de atmosfeer. Volgens de in de literatuur aangetroffen modellen worden deze trillingen ontvangen en versterkt door diverse nano-structuren in en rond de hersenen. Dit maakt synchronisatie van de hersengolven met de Schumann-resonantie mogelijk in de perioden dat deze niet worden aangedreven door de thalamuskernen (zie meer info in de download verderop). Door geleiding van deze golfvormen door het hele lichaam via het perineurale systeem,komen ze ter beschikking aan het hele lichaam en stimuleren ze zelfherstel.

Als de vermoede correlatie tussen de Schumann-resonantie en zelfherstel klopt, moet het in principe mogelijk zijn om zelfherstel te stimulerenhersengolf-synchronisatie met de Schumann-resonantie.

PS: Ken jij andere mensen voor wie deze informatie interessant is, stuur deze blog dan aan hen door of deel dit bericht via Facebook, Google+, LinkedIn, etc. met behulp van de knoppen onderaan de pagina.

0
Trackback URL for this blog entry.
 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest Tuesday, 07 April 2020

Language