Een MAXiiMUS harmoniseert elektromagnetische velden van o.a. 5G, WIFI, hoogspanningsmasten en natuurlijke straling. Dit is een vereenvoudigde weergave van wat een MAXiiMUS kan en doet. Het harmoniseren van straling is een werking van de MAXiiMUS op grofstoffelijk gebied. Maar  wist jij dat de MAXiiMUS ook werkt op fijnstoffelijk niveau?!

Een grofstoffelijk elektromagnetisch veld wordt in onze beleving veroorzaakt door zendmasten, hoogspanningskabels en apparatuur in huis. Daar maken we ons zorgen om, want de straling daarvan kan onze gezondheid onder druk zetten. Belangrijk en daar doet de MAXiiMUS wat aan.

Grofstoffelijk

Materie zoals wij die kunnen waarnemen met onze zintuigen is grofstoffelijk. Alles is meetbaar, voelbaar of visueel waar te nemen. Dit is onze driedimensionale werkelijkheid.

Grofstoffelijke objecten zijn afgescheiden van elkaar. Die objecten bestaan uit kleine deeltjes, die volop in beweging zijn: moleculen, atomen, elektronen, protonen en neutronen. De kwantummechanica leert ons dat de allerkleinste deeltjes golven van energie zijn. Materie is dus in feite verdichte energie!

Elektromagnetische velden zijn meetbaar, Ze hebben richting en zijn tijdgebonden. Kortom, ze passen prima in onze driedimensionale, meetbare, zichtbare grofstoffelijke wereld.

Fijnstoffelijk

Mogelijk heb je al eens gehoord van fijnstoffelijke velden en/of materie; het fijnstoffelijk lichaam, fijnstoffelijke energie of -energiesystemen. Deze zijn niet meetbaar, zichtbaar of tijdgebonden en volgens de wetenschap niet aantoonbaar. De wetenschap heeft moeite het bestaan van fijnstoffelijke materie aan te nemen. Toch is er ondertussen veel meer bekend over deze materie. En de MAXiiMUS helpt ook deze fijnstoffelijke energiesystemen weer in balans te krijgen!

Voor de techneuten onder ons is gebruik van het woord ‘fijnstoffelijk’ wellicht wat lastig. Juist omdat het niet meetbaar is. Toch is er inmiddels behoorlijk wetenschappelijk onderzoek naar gedaan met oa als resultaat dat fijnstoffelijke energie massa heeft en dus bestaat.

Voor de sensitieve mensen onder ons is dit wellicht juist een heel dankbaar onderwerp. Een apparaat dat ondersteunend is in het harmoniseren van ook die de frequenties die we niet kunnen zien of meten, maar als gevoelige personen absoluut wel op een bepaalde manier waarnemen en soms behoorlijk als blokkerend kunnen ervaren!

In deze blog probeer ik uit te leggen wat grof stoffelijk en fijn stoffelijk is en geef ik aan hoe de MAXiiMUS hier harmoniserend op in kan werken.

Voor bijna iedereen die bewust is van het gevaar van straling is het in huis hebben van 'onze MAX ' een hele logische stap. Preventief zorg je er voor dat de straling je gezondheid niet meer kan verstoren. Maar de impact van het fijnstoffelijke krijgt vaak te weinig aandacht, terwijl het tenminste zo belangrijk is. Wellicht zitten daar juist jouw blokkades die je al dan niet wilt zien.

Hopelijk maakt deze blog  jou zelfs duidelijk waarom het voor sommige mensen zo ontzettend fijn is om de energie van de MAXiiMUS dicht bij zich te hebben om die belemmeringen in het leven te helpen opruimen. En wordt helder waarom het juist voor anderen heel lastig kan zijn in de spiegel die de MAXiiMUS kan laten zien over de thema's in jouw leven, jouw huishouden aan te gaan

Voor je verder leest

Ik kan me voorstellen dat je na het lezen van dit stuk vragen hebt; ik kon het niet korter maken. Hier en daar vind je links naar andere sites of documenten waar dieper op dat onderdeel wordt ingegaan. Ik wil je van harte uitnodigen je vragen aan mij te stellen. Dit mag via whats app, telefoon of email of via de reactievelden in deze blog. Lees gauw verder.......

Het begint hier

Wij zijn elektromagnetische wezens. Al onze lichaamsprocessen zijn elektromagnetisch van aard en kunnen daaromcellelectricity beïnvloed worden door andere elektromagnetische verschijnselen. De krachten die onze atomen en moleculen bij elkaar houden, hoe onze stofwisseling verloopt; het functioneert allemaal volgens het principe van ‘aantrekking’ ofwel potentiaalverschillen (+ en -).

Je kunt met een betrekkelijk zwak elektromagnetisch veld al invloed uitoefenen op onze electrobiologische processen. We zijn erg goede geleiders voor deze velden. Lees hier meer over dit onderwerp.

Het is belangrijk je te realsieren dat elektromagnetische velden altijd een effect hebben. Meestal is dit tijdelijk; de meeste mensen merken er nauwelijkks iets van. Maar, verloopt de elektrische werking in ons lichaam ergens al enigszins verstoord, dan is de impact van ‘een veld van buitenaf’ op die plek groter of beter gezegd verstorender. Dit verklaart waarom elektromagnetische straling bij de een bv. impact kan hebben op de maag en bij iemand anders op de nek.

Lees hier voor meer informatie over celstofwisseling en bio-elektriciteit.

Onze eigen elektromagnetische velden

Door onze elektrische eigenschappen creëren wij zelf, ons lichaam dus, een eigen elektromagnetisch veld. Dit veld is meetbaar en wetenschappelijk ook aangetoond. Het is ook aangetoond en gemeten dat onze hersenen en vooral ons hart een eigen elektromagnetisch veld creëren. Dit is een boeiend gegeven! Stel je eens voor: doordat jij iets bedenkt produceren jouw hersenen een elektromagnetisch veld. Dat dit gebeurd is te controleren met een EEG (elektro-encefalogram).

De elektrische hersenactiviteit wordt gemeten en door de specialist als hulpmiddel gebruikt om een diagnose te stellen.

Het Heart Math Institute heeft onderzoek gedaan naar elektromagnetische velden van ons hart. Een interessant stukje onderzoek had betrekking op de uitwisseling tussen elektromagnetische velden tussen twee personen. De effecten zijn gemeten met EEG en ECG (elektrocardiogram). De uitkomsten waren verbluffend: er is daadwerkelijk sprake van een uitwisseling van elektromagnetische velden wanneer mensen elkaar aanraken of zich in elkaars buurt bevinden. Dit laatste is gemeten op een afstand tot ong. 3 meter.

Hoe we kunnen genezen met ons eigen elektromagnetische veld

Dit verklaart dat mensen elkaar dus kunnen genezen door elkaar aan te raken. Hoe waarlijk liefdevoller de heartandearthemf500informatie van de ‘heler’ is, des te krachtiger het genezende effect. Denk maar eens in hoe effectief en helend of geruststellend een omarming kan zijn zonder dat je woorden gebruikt. Of dit nu gebeurd onder de noemer reiki, magnetiseren, energetische behandeling of gewoon iemand die jou liefdevol vasthoudt, het principe is hetzelfde.

Informatie in ons eigen elektromagnetische veld

Ons hart produceert een elektromagnetisch veld dat 60 keer sterker is dan dat van de hersenen! En zoals we net hebben gezien, dit veld beïnvloedt niet alleen ons lichaam, maar ook onze omgeving.

De vorm of de inhoud van deze velden wordt o.a. bepaald door onze gemoedstoestand. Voel jij je boos, dan zal dit de vorm of inhoud (frequentie) van het veld beïnvloeden. Deze vorm en inhoud zou je ook ‘informatie’ kunnen noemen. Het veld dat jij ‘produceert’ is dus geïnformeerd door jouw emoties en gedachten.

Wanneer we in elkaars buurt zijn ‘informeren’ we dus volgens bovenstaand onderzoek de ander met onze ‘informatie’. Wow! Zo kunnen we dus bijvoorbeeld aanvoelen of we maar beter bij iemand uit de buurt kunnen blijven of niet. Een perfect systeem; we moeten er wel op bedacht zijn en dit aanvoelen serieus nemen.

Welke informatie stuur jij mee in het veld dat jouw hart maakt. Is deze informatie ‘harmonisch’ met een hoge frequentie (bijv. liefdevol) of ‘disharmonisch’ met een lage frequentie (met boosheid gevuld)?

De MAXiiMUS werkt harmoniserend op ons eigen elektromagnetische, grofstoffelijke veld. Net zoals dat ook op kunstmatig opgewekte elektromagnetische velden van hoogspanningsmasten, zendmasten, wifi-modems, etc doet.

De informatie in kunstmatig opgewekte velden is onnatuurlijk (des-informatie) en bezit geen enkele betekenis. Het is hierdoor een verstoring voor onze eigen bioelektische werking en -velden.

Van hoog naar laag, van plus naar min

De natuur is altijd op zoek naar balans tussen ladingsverschillen. Het wil de verschillen tussen + en – (een potentiaalverschil) oplossen. Dat is de reden van het ontstaan van een elektronenstroom tussen bijv. de polen van een 9 volts batterij, het ontstaan van bliksem en de constante elektronenstroom vanuit de ionosfeer. Deze wetenschap wordt bijvoorbeeld ook toegepast om vochtige muren weer droog te krijgen; dit heet electro-osmose.

Ook onze celstofwisseling werkt volgens dit principe. Kijk deze Nederlandstalige video om hier meer over te weten te komen.

Onze lichamen zijn zeer goede geleiders. Wanneer wij ons tussen een plus en een minpool bevinden, worden wij geleiders van de bijbehorende elektronenstroom omdat wij betere geleiders zijn dan lucht. Net als water zoekt de elektronenstroom de gemakkeljkste weg. Elk lichaam zal in die situatie dus onder invloed staan van een elektronenstroom. Maar wat gebeeurd er op een verfijnder niveau?

Elektromagnetische velden om ons heen

Het heelal hangt aan elkaar van elektrische en elektromagnetische verschijnselen Ongetwijfeld ken je het belang van zonlicht. Belangrijk voor vitamine aanmaak in de huid; het geeft warmte waardoor we kunnen leven. Wist jij dat licht een elektromagnetisch verschijnsel is?

Chakra’s bezitten ook lading

Onze chakra’s leren we kennen vanuit disciplines die met energie werken (bijv. yoga, aura reading, etc.). Elk chakra4chakra heeft een eigen lading, positief, negatief of neutraal (zie schema hiernaast).

De aarde is positief geladen; ons eerste chakra (stuit) negatief. Dit verschil maakt dat het infrarode elektromagnetische veld van de aarde wordt geabsorbeerd door ons eerste chakra. Via de meridianen zijn ook onze voetzolen verbonden met dit eerste chakra. Op bloten voeten lopen helpt ons dus maximaal de lading van de aarde op te nemen. We zijn dan goed geaard.

Vanuit onze kruin, die positief geladen is, ontvangen wij het negatief geladen ultraviolette elektromagnetische veld, afkomstig van sterren en natuurlijk onze zon. Ook onze huid en ogen nemen deze positieve lading op. Wanneer we die te veel bedekken (kleding, zonnebrillen) wordt dat minder. Alle biologische processen die gekoppeld zijn aan het circadische ritme worden hierdoor verstoord met mogelijke gevolgen voor onze gezondheid. Er is onderzoek gedaan naar de effecten op de gezondheid door werken in ploegen-/nachtdiensten, een verstoring van ons circadische ritme. Lees hier wat de ARBO-diensten erover zeggen.

Wat dit met de MAXiiMUS te maken heeft? De MAXiiMUS harmoniseert naast elektrosmog ook jouw elektromagnetische- en fijnstoffelijke velden en beïnvloedt hiermee de informatie die jij in jouw ‘veld’ meegeeft of toevoegt. Deze informatie beïnvloedt jouw lichaam en jouw omgeving. We hebben tientallen ervaringsberichten waarin dit effect wordt gemeld. De invloed van de MAXiiMUS is ook op dit niveau harmoniserend.

Bovendien kun je gerust concluderen dat elektrosmog een nadelige invloed heeft op jouw lichaam omdat het simpelweg zeer onnatuurlijke informatie op jouw systeem overbrengt. De ‘informatie’ in jouw hersenen en in je hart ziet er beslist anders uit onder invloed van elektrosmog.

Grofstoffelijke- en fijnstoffelijke velden

Materie zoals wij die kunnen waarnemen met onze zintuigen is grofstoffelijk. Alles is meetbaar, voelbaar of visueel waar te nemen. Dit is onze driedimensionale werkelijkheid.

Grofstoffelijke objecten zijn afgescheiden van elkaar. Die objecten bestaan uit kleine deeltjes, die volop in beweging zijn: moleculen, atomen, elektronen, protonen en neutronen. De kwantummechanica leert ons dat de allerkleinste deeltjes golven van energie zijn. Materie is dus in feite verdichte energie!

Elektromagnetische velden zijn meetbaar, Ze hebben richting en zijn tijdgebonden. Kortom, ze passen prima in onze driedimensionale, meetbare, zichtbare grofstoffelijke wereld.

Mogelijk heb je al eens gehoord van fijnstoffelijke velden en/of materie; het fijnstoffelijk lichaam, fijnstoffelijke energie of -energiesystemen. Deze zijn niet meetbaar, zichtbaar of tijdgebonden en volgens de wetenschap niet aantoonbaar. De wetenschap heeft moeite het bestaan van fijnstoffelijke materie aan te nemen. Toch is er ondertussen veel meer bekend over deze materie.

Fijnstoffelijke Materie

Klaus Volkamer doet al 35 jaar onderzoek naar fijnstoffelijk materie. Deze materie is voor onze gewone zintuigen binnenzijde weegschaal volkamerniet waarneembaar. We kennen het daarom niet en de wetenschap ontkent tot op heden het bestaan ervan: ‘Wat niet kunnen zien, voelen of meten bestaat niet’.

Hij is erin geslaagd om in zijn laboratorium aan te tonen dat deze fijnstoffelijke energie daadwerkelijk bestaat. Zijn uitganspunt is een uitspraak van Maharishi Mahesh Yogi dat er een fijnstoffelijke materie bestaat, die de drager is van bewustzijn en de ruimte-tijd geometrie van het universum opbouwt. Voor Volkamer was dit een eerste aanwijzing dat er een brug moest bestaan tussen deze vorm van materie en de gewone natuurkunde (ruimte-tijd) en de fenomenen van deze velden, die bewustzijn en leven als kwaliteit in zich dragen. Als fijnstoffelijke materie bestaat, moet het ook gewicht hebben. Tenslotte is het niet veel anders dan materie (samengeperste energie) maar dan bestaande uit deeltjes die zeer verfijnd zijn.

Volkamer heeft dit aangetoond aan de hand van weegexperimenten. De weegschaal die hij gebruikt kan tot 1 µ gram (dus 1 miljoenste gram!!) nauwkeurig meten. Het is een wetenschappelijk beschreven weegmethode die hij gebruikte voor zijn onderzoeken. Kijk hier naar een Duitstalige lezing waarin Volkamer dit toelicht. Hieronder gebruik ik delen van die lezing die passen in de context van deze blog.

Volkamer heeft ook gemeten dat mensen die slapen, langzaam gewicht verliezen. De fijnstoffelijke materie verdwijnt uit ons lichaam gedurende de slaap om vervolgens weer direct terug te keren zodra je wakker wordt. Jouw lichaamsgewicht neemt dan weer toe. Dit alles is honderden keren gemeten door Volkamer en zijn tests kunnen overal gereproduceerd worden.

Invloed fijnstoffelijke materie op het grofstoffelijke

Fijnstoffelijke energie blijkt aan te kunnen koppelen op materiaalovergangen om het vervolgens te doordringen en fijnstoffelijkte vullen, bijvoorbeeld die van glas naar zilver waarmee de weegschaal werkt die Volkamer voor zijn onderzoeken gebruikt heeft.

Het aankoppelen heeft tijd nodig. Langzaam maar zeker dringt de fijnstoffelijke materie het grofstoffelijke materiaal binnen. Volkamer heeft vastgesteld dat het gewicht van het materiaal toeneemt. De fijnstoffelijke materie vertoont dus natuurkundige eigenschappen: het heeft massa!

Je ziet geen fijnstoffelijke materie omdat het geen elektromagnetische wisselwerking heeft. Al onze 5 zintuigen werken elektromagnetisch zoals zien (het al eerdergenoemde licht) het proeven, ruiken, horen en de tastzin. Op die manier kunnen we het dus niet waarnemen. Voor velen bestaat het daarom gewoon niet. Fijnstoffelijke velden zijn overigens niet-lineair en daarmee niet voorspelbaar.

Waarneembaarheid van velden

Het door ons zelf opgewekte veld om ons heen is meetbaar omdat het elektromagnetische eigenschappen bezit. Het waarnemen zoals het Heart Math institue dat gedaan heeft, vindt als gezegd plaats met ECG en EEG. Toch kunnen sommige mensen deze velden zelf waarnemen. Zij zijn er gevoelig voor en zetten deze energie om naar kleuren of beelden net zoals we dat via onze ogen met licht ook doen. De frequentie en de informatie bepalen de kleur. Wij noemen deze mensen ‘paranormaal’ omdat zij op een voor velen onverklaarbare manier toch deze velden kunnen waarnemen.

Onze grofstoffelijke wereld bestaat uit alles wat zichtbaar, tastbaar en meetbaar is. Als we de dimensie tijd aan dittext volkamer rijtje toevoegen is onze wereld 4 dimensionaal. Alles is hierin van elkaar gescheiden; jij bent gescheiden van andere mensen, de tafel is gescheiden van ons. Alles is afgebakend.

Dit is niet het geval in de fijnstoffelijke wereld. Alles is daar met elkaar vermengd; er zijn geen grenzen. Vandaar dat fijnstoffelijke materie gemakkelijk grofstoffelijke materie binnendringt of zelfs ongemerkt passeert. Afstanden zijn ook geen probleem; de velden zijn tenslotte niet-lineair dus niet tijd- en plaatsgebonden.

Ons bewustzijn is fijnstoffelijk en ons lichaam is grofstoffelijk; we zijn fijnstoffelijk met alles verbonden en grofstoffelijk van alles gescheiden. Toch zijn beiden even belangrijk. We hebben helaas vooral aandacht voor het grofstoffelijke deel.

We hebben het eerder gehad over de manier waarop we informatie vanuit ons denken in ons energieveld brengen. Dit energieveld doordringt en beïnvloedt onszelf en onze omgeving. De kwaliteit van deze informatie bepaalt het effect op de omgeving en zelfs mensen om ons heen. Fijnstoffelijke velden doen exact hetzelfde maar dan zonder de beperking van onze wereld (tijd en ruimte).

Met ons elektromagnetische veld informeren wij zogezegd onze omgeving. Dit is tijdelijk; zodra dit veld verdwijnt, is de invloed ook weg. Dit komt omdat ons lichaam de informatie niet vast kan houden; niet kan opslaan.

Sommige materialen hebben die eigenschap wel; zij kunnen informatie vasthouden. Dit heeft te maken met de wijze van rangschikken van atomen in het materiaal. Kristallen, zout en alcohol zijn voorbeelden van stoffen die informatie kunnen bewaren; ook fijnstoffelijke informatie.

Sommige materialen zijn dus te informeren en kunnen deze informatie vasthouden.

Wat dit met de MAXiiMUS te maken heeft? De MAXiiMUS harmoniseert naast elektrosmog ook jouw elektromagnetische en fijnstoffelijke velden en beïnvloedt hiermee de informatie die jij in jouw ‘veld’ meegeeft of toevoegt. Deze informatie beïnvloedt jouw lichaam en omgeving. We hebben tientallen ervaringsberichten waarin dit effect wordt gemeld.

Bovendien kun je gerust concluderen dat elektrosmog een nadelige invloed heeft op jouw lichaam omdat het simpelweg zeer onnatuurlijke informatie op jouw systeem overbrengt. De ‘informatie’ in jouw hersenen en in je hart ziet er beslist anders uit onder invloed van elektrosmog. Ook dit is zichtbaar gemaakt met behulp van EEG.

De kracht van Liefde

Wanneer jij in staat bent met informatie die van elektrosmog te overstemmen, zal een MAXiiMUS (of elk ander product tegen straling) niet nodig zijn. Wat is dan de informatie die je hiervoor nodig hebt?

Liefde is de krachtigste energie die in het universum te vinden is. Het kan en zal alles helen wat binnen haar bereik ligt. Liefde is ook een energie die respecteert. Het zal jouw wensen respecteren. En hier zit meteen voor veel mensen een kleine moeilijkheid: wat is het dat je wenst?

Een onderdeel van de ‘informatie’ die de MAXiiMUS in zijn eigen veld uitzendt is liefde. Pure liefde. Dus geen door cultuur en opvoeding geconstrueerde vorm van liefde! Met deze informatie wordt de omgeving binnen het werkingsveld beïnvloed. En aangezien dit de krachtigste energie is die er in het universum bestaat, kan dit alle andere invloeden overstemmen, dus ook die van elektromagnetische velden.

De MAXiiMUS is dus voor ons ook een hulpmiddel om de fijnstoffelijke zuivere energie van Liefde in ons huis te brengen. Het bouwt in onze woning een fijnstoffelijk veld op dat door sommigen wordt waargenomen als een wit licht. Dit veld doordringt ons en onze woning en helpt onszelf te beschermen tegen disharmonische energieën. Dit veld wordt opgebouwd vanuit de accumulatoren die hiervoor geïnformeerd zijn gedurende een drie dagen durend proces.

Staat jouw informatie, bestaande uit gedachten en overtuigingen, die wordt opgenomen in het veld dat je hersenen en je hart uitzenden, in het teken van een ‘niet harmoniserende’ angst? Dan zal de MAXiiMUS hier zijn waarlijk liefdevolle veld tegenoverzetten en harmoniseren.

Maar, de MAXiiMUS zal ook respecteren zoals liefde dat ook doet. ‘Wil’ jij niet dat de MAXiiMUS werkt? Dan zal de energie van de MAXiiMUS dit respecteren. Het zal je helpen niets waar te nemen van de werking. En, als jij dat wenst, ‘aantonen’ dat er geen enkele werking vanuit gaat. Wat is het dat je wenst? Hoe belangrijk is het voor jou om aan oude gedachten of overtuigingen vast te houden?

De MAXiiMUS laat zich niet sturen

Wanneer we van plan zijn maatregelen te treffen tegen straling, dan ligt daar meestal een reden aan ten grondslag. Het kan een preventieve maatregel zijn, maar kan ook ingegeven zijn door ervaringen met elektromagnetische velden, advies van een therapeut of simpelweg de overtuiging dat straling klachten bij je veroorzaak.

Hoe dan ook zal de reden waarvoor je de MAXiiMUS aanschaft meteen een ijkpunt vormen voor de resultaten. We hebben verwachtingen. Verwachtingen die we met bewuste redenaties hebben geconstrueerd. Verwachtingen creëren een situatie waarin met onze ‘wil’ dingen af proberen te dwingen. Iemand onze wil opleggen stuit meestal op weerstand. Voor de MAXiiMUS is dit niet anders; het zal er niet op ingaan.

Als we onze wil op proberen te leggen maar het lukt niet, veroorzaakt dit bij ons teleurstelling en soms boosheid.werkingsniveaus maxiimus We proberen dan verklaringen te geven voor ons onvermogen en vaak zullen we afscheid nemen van de situatie waar het om draait en ergens anders onze wil op gaan leggen of ons gelijk halen.

De MAXiiMUS laat zich dus niet door jouw verwachtingen leiden. Het zal zijn ‘werk’ afstemmen op hetgeen dat de eerste aandacht vereist. De MAXiiMUS zal als eerste het ‘grove’ werk verrichten. Dit ligt vaak op het grofstoffelijk niveau. Woon jij onder een hoogspanningsmast en is dit de veroorzaker van problemen in jouw woning, dan zal MAXiiMUS daar eerst aandacht aan geven en met zijn veld alles in het werk stellen deze velden te harmoniseren. Pas daarna zal MAXiiMUS aan een volgend probleem beginnen dat lager in de prioriteit ligt.

Jouw hoofdpijn zal dus even moeten ‘wachten’. Wanneer dit principe wordt begrepen kan de focus van je verwachtingen worden verlegd naar vertrouwen. Vertrouwen in de werking van de MAXiiMUS die gebaseerd is op de krachtigste energievorm in het universum, Liefde.

Eenmaal klaar met zijn werk op grofstoffelijk niveau, maakt MAXiiMUS de stap naar hogere niveaus zoals het fijnstoffelijke niveau. Ook de door onszelf gecreëerde velden worden dan geharmoniseerd.

Onze intentie doet er toe!

Dr. William Tiller is emeritus professor aan de universiteit van Stanford en is medeoprichter van het ‘Institute of Noetic sciences’  en de academie van parapsychologie en medicijnen.

Tiller voerde een serie experimenten uit om het mogelijke effect van de menselijke intentie te bestuderen waarbij hij gebruik maakte van strikt wetenschappelijke protocollen. Zo bouwde hij een apparaat dat hij “Intention Imprinted Electrical Device”, afgekort IIED, noemde en dat een zwak elektromagnetische energie uitstraalde met een vermogen van minder dan een miljoenste Watt. Hij vroeg vier getrainde mensen in een diepe staat van meditatie te gaan en om hun intentie van het aanstaande experiment in te prenten in de IIED.

Vervolgens werd dit experiment dubbelblind uitgevoerd met twee identieke IIED’s waarvan er één werd ingeprent via het meditatieve proces terwijl het andere apparaat ongemoeid gelaten werd. De IIED’s die ingeprent werden stonden voor de deelnemers in aparte ruimten opgesteld.

De volgende veranderingen (statistische willekeurige kans p < 0,0001) werden vastgesteld:

Deze meetresultaten waren zeer significant, de kans dat deze effecten optraden bij willekeur was minder dan 1 : 1000. Met deze experimenten had William Tiller voor eens en voor altijd bewezen dat menselijke intenties een werkelijk en meetbaar effect hebben op de fysieke werkelijkheid.

Tiller ontwikkelde ook een soort ultragevoelige geigerteller om de subtiele energieën te meten die uitgezonden worden door de handen van een Reiki-behandelaar en hij toonde op deze wijze het bestaan van een energieveld aan dat niet voorkomt in het elektromagnetische spectrum. Meer van Tiller lezen (engelstalig).

Veel veranderingen na installatie MAXiiMUS

Wanneer de MAXiiMUS eenmaal aan zijn werk begint en wij met vertrouwen de resultaten tegemoet zien, zullen er naar verloop van tijd allerlei veranderingen plaats gaan vinden. Hoe dit eruit ziet is per huishouden verschillend en hangt af van wat de MAXiiMUS als belangrijk ziet. De veranderingen kunnen heel direct zijn maar ook subtiel. MAXiiMUS zal ons confronteren met onze blokkades om ze vervolgens samen met ons op te kunnen lossen. Soms fysiek en soms emotioneel. Een confrontatie met een emotionele blokkade kan soms pijnlijk zijn. Het aangaan ervan zal je snel verder helpen; het uit de weg proberen te gaan zal de pijn alleen maar groter maken. In het laatste geval worden de verwachtingen (zie eerder in deze blog) niet waargemaakt en kan de MAXiiMUS als zondebok worden ervaren. 

Fragment uit testrapport Volkamer MAXiiMUS

De verkregen resultaten laten duidelijk zien dat aan de accumulatoren gebonden,
subtiele niet-elektromagnetische velden met macroscopische massa en energie - inhoud
gegeven wordt waarvan de tot meer dan 30 cm in de ruimte uitbreidende veldstructuur,
op andere omliggende apparaten of levende wezens inwerkt.

Omdat de niet-elektromagnetische subtiele veldmaterie een zeer zwakke elektromagnetische
uitwerking laat zien, kan het aan de accumulatoren gebonden subtiele veld ook op elektromagnetische processen inwerken, oftewel energie overdragen.

Maar door de bioactieve werking van deze subtiele velden kunnen ook bewuste wezens, zoals mensen, die zich in de buurt van de accumulatoren bevinden, psychosomatisch worden beïnvloed.

De elektromagnetische interactie van subtiele materie is echter zo zwak dat er zich geen elektromagnetische verstrooiingseffecten voordoen met licht (zoals met de zichtbare, grofstoffelijke objecten), waardoor de subtiele materie voor het menselijk oog in het normale wakende bewustzijn onzichtbaar maakt.

Tenslotte

Mogelijk verlang je er nu juist naar om 'onze MAX' aan je huis, je gezin, jezelf cadeau te geven.

Het is mij inmiddels duidelijk geworden hoeveel deuren de MAXiimus zichtbaar voor je kan maken en zelf kan helpen openen.

Stralingsonderzoek

Stralingsvrijhuis is een expert op het gebied van stralingsproblematiek. Wij onderzoeken dagelijks woningen op de aanwezigheid van straling. Je weet dan of je stappen tegen straling moet nemen of niet. Aan de hand van de meetresultaten geven wij direct een onderbouwd advies voor te nemen stappen. Uiteraard geven we praktische aanwijzingen om zelf alvast iets te kunnen doen. Dit waardevolle onderzoek kost €298,00.

Lees hier meer over de MAXiiMUS.