Alles over straling

Informatie en actualiteiten over straling gerelateerd aan gezondheid.

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Onderzoek wijst uit: elektromagnetische velden schadelijk voor bijen

Posted by on in Straling algemeen
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 3513
 • Print

Bijen en straling

Onderzoekers van de Universiteit van Landau in Duitsland ontwierpen een eenvoudig experiment voor studenten op de Environmental Science-course1. Acht mini-bijenkorven, elk met ongeveer 8.000 bijen, werden opgezet voor het experiment. Vier daarvan waren uitgerust met een DECT-station (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) aan de onderkant van de kast, en de andere vier zonder DECT-station die als controle korven dienden.

De onderzoekers plaatsten bij de ingang van elke korf, een transparante plastic buis zodat ze de bijen konden tellen die de korf in en uit gingen en hun tijd van terugkeer in een meetperiode van 45 minuten.

De onderzoekers onderzochten ook het bouwgedrag van de bijen door het oppervlak van de honingraat en het gewicht ervan te meten.

In de loop van het experiment stierven drie kolonies die werden blootgesteld aan straling van mobiele telefoons en één niet-blootgestelde controlekolonie uit.

Resultaten van het onderzoek

De totale gewichten van honingraten in alle kolonies, inclusief die van de uitgestorven kolonies, werden vergeleken. De controlekorven wogen 1 326 g, terwijl die blootgesteld aan de DECT-stations slechts 1 045 g wogen, een verschil van 21 procent.

Het totale oppervlak van de honingraat in de controlekorven was 2 500, vergeleken met slechts 2050 in de blootgestelde kasten.

Maar het was het aantal terugkerende bijen en tijden van terugkeer die enorm verschilden. Voor twee controle bijenkorven, kwamen 16 van de 25 bijen terug binnen 45 minuten. Voor de twee aan microgolven blootgestelde korven keerde er niet één terug naar de korf, en slechts zes keerden terug naar de ander.

Het is duidelijk dat de huidige bevindingen nader onderzoek vragen, maar de betekenis ervan mag om een aantal redenen niet worden gebagatelliseerd. De bevindingen komen overeen met bewijs uit ander onderzoek op tal van andere levende wezens, inclusief mensen. Verder staan bijen erom bekend dat ze extreem gevoelig zijn voor elektromagnetische velden en dat ze hierom gebruikt zouden kunnen worden als indicator voor de aanwezigheid van elektromagnetische velden.

Hoe bijen de weg vinden

Bijen gebruiken het magnetisch veld van de aarde om te navigeren. Vrij vliegende bijen zijn in staat om veldfluctuaties van 26 nT tegen de achtergrond van een aardmagnetisch veld (gemiddeld 500 mT sterk) te detecteren. Dit is gebleken uit experimenten2 waarin bijen zijn getraind om de aan- of afwezigheid te detecteren van een kleine statisch magnetische afwijking in een laboratorium.

Honingbijen kunnen ook leren onderscheid te maken tussen twee panoramische 360o-patronen die identiek zijn, met uitzondering vanelektrisch veld bij3 de kompasoriëntatie. In dit geval is het verschil een rotatie van 90° rond de verticale as3. De meest krachtige aanwijzingen voor richting komen voor de honingbij uit de lucht/hemel, maar onderscheid tussen patronen is zelfs nog mogelijk tijdens de afwezigheid van informatie in de lucht, bijvoorbeeld wanneer het bewolkt is. Onder deze omstandigheden kan het een magnetische richting gebruiken om onderscheid te maken tussen patronen.

De bijendans op de honingraat, waardoor korfgenoten weten waar voedsel te vinden is, kan worden beïnvloed door afwijkingen in het magnetisch veld van de aarde maar ook met zeer lichte pulsvelden van 250 MHz met een juiste richting. Bijen kunnen zelfs leren om zeer lage niveaus van extreem laagfrequente elektromagnetische wisselvelden te detecteren!

Waarom deze blog?

Maar mobiele telefoons zijn er ondertussen al meer dan 20 jaar, dus waarom nu dit bericht?

Sinds 2000 wordt er in veel landen een alarmerende sterfte van volken gesignaleerd van de westerse honingbij (Apis mellifera). Wintersterfte van honingbijenvolken in Nederland is een van de hoogste ter wereld (lange termijn gemiddelde 22%). In veel landen gaan de aantallen volken gestaag achteruit.

Er is een constante verandering in de technologie van de mobiele telefoon. Aan het begin van deze eeuw kregen we 3G (derde generatie), nu communiceren we via 4 G en over een paar jaar gaan we allemaal naar 5G. Meer data, meer mogelijkheden. Maar ook: zwaardere belasting van onze lichaam, sneller klachten als vermoeidheid, concentratieproblemen…burn-out achtige klachten.

Gebruik van mobiele telefoons en andere communicatiemiddelen als iPads, etc. neemt alsmaar toe, en er worden nog steeds zendmasten bijgebouwd en klaar gemaakt voor de nieuwste technologie.
Tot op straatniveau, openbaarvervoer en elk zichzelf respecterend stadscentrum. Bijen verdwijnen in Noord-Amerika, Europa en Australië, overal waar mobiele telefoons in gebruik zijn.

Er zijn zeker nog meer oorzaken voor bijensterfte, maar bovenstaande onderzoeken laten zien dat straling zeker één van de factoren kan zijn.

Imkerset - straling bijenkorf harmonisereninkerset bijen bijensterfte straling

De IMKER SET biedt optimale ondersteuning voor bijen. De combinatie van de drie volgende producten veroorzaakt een energietoename in en rond de bijenkorf. Voor een stabielere gezondheid en sterkere bijenvolken.

Klik hier voor uitgebreide informatie over de Imkerset.

Straling niet alleen voor bijen gevaarlijk

De informatie hierboven bevat ook aanwijzingen en maakt aannemelijk dat elektromagnetische velden een verstorende invloed op mensen en hun gezondheid kan hebben. De invloeden zijn subtiel en vallen bij minder gevoelige mensen niet op.

Toch zien wij bij Stralingsvrijhuis een gestage toename van het aantal mensen met stralingsvragen en -klachten. Op zoek naar oplossingen in het reguliere medische circuit lopen zij maar al te vaak tegen onbegrip aan. Oplossingen voor hun problemen of klachten worden gezocht in het voorschrijven van medicatie en bezoek aan GGD/1e lijs hulpverlening. Dit levert dan niets op, behalve een toename en uitbreiding van de oorspronkelijke klachten doordat het allemaal lang duurt en soms door medicatie.

Twijfel jij of je last hebt van stralingsklachten? Neem dan eens contact met ons op (06-23379983). We spreken graag de situatie met je door om je vervolgens goed te kunnen adviseren. We zijn HBO-medisch geschoold en al 10 jaar actief als natuurgeneeskundigen. Bovendien hebben we al veel mensen met stralingsklachten met goed resultaat geholpen.

Ben je al op zoek naar goede oplossingen tegen de effecten van straling kijk dan eens naar onze MAXiiMUS producten.

Verwijzingen vanuit de tekst

1 Harst W, Kuhn J and Stever H. Can electromagnetic exposure cause a change in behaviour? Studying possible non-thermal influence on honey bees – an approach within the framework of education informatics. Acta Systemica 2006, 6, 1-6.

2 Walker MM and Bitterman ME. Honeybees can be trained to respond to very small changes in geomagnetic field intensity. J Exp Biol 1989, 145, 489-94.

3Frier HJ, Edwards Em, Smith C, Neale s and Collett TS. Magnetic compass cues and visual pateern learning in honeybees. J Expt Biol 1996, 199, 1353-61.

0
Trackback URL for this blog entry.
 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest Monday, 25 May 2020