Ik tref veel mensen die klachten hebben door elektromagnetische straling. Een van de die klachten is overgewicht. Kan er een verband worden gelegd tussen straling en overgewicht. Of een stapje verder: met obesitas? Natuurlijk zijn er nog andere redenen om obesitas te ontwikkelen. Maar onderzoekers melden dat straling wel degelijk een rol kan spelen.

De ‘Centers for Disease Control and Prevention (CDC)’ rapporteren het volgende:

"Meer dan een derde van de Amerikaanse volwassenen (35,7 procent) heeft obesitas." De cijfers van de CDC over kinderen en adolescenten zijn even verontrustend. "Ongeveer 17 procent (of 12,5 miljoen) van kinderen en adolescenten in de leeftijd van 2-19 jaar zijn zwaarlijvig.

Dit bovenop alle gezondheidsconsequenties die al zijn verbonden aan obesitas, zoals:

• Chronische ziekte (kanker, hartziekte, diabetes, hoge bloeddruk)
• Slaapapneu
• Nierfalen

Deze obesitas epidemie kost erg veel geld. In de Verenigde Staten in 2008 bedroegen de kosten voor gezondheidszorg in relatie tot obesitas bijna $ 150 miljard.

Een nieuwe epidemie

Een studie die vorige maand door het Kaiser Permanente Oakland Medical Center in Californië werd gepubliceerd, wijst op een ander soort epidemie. Hoofdonderzoeker De-Kun Li werd gevraagd om na te gaan hoe blootstelling aan magnetische velden mogelijk verband houdt tussen zwangerschap en zwaarlijvigheid bij kinderen.

In “Een inventariserende studie van in-utero (tijdens de zwangerschap) blootstelling aan magnetische velden en het risico van obesitas bij kinderen", documenteert Li zijn bevindingen over de relatie tussen magnetische veldblootstellingen tijdens de zwangerschap en het gewicht van de resulterende kinderen tot ze de leeftijd van 13 jaar bereikten. Hij kwam tot een statistisch significante conclusie op basis van de bevindingen uit zijn onderzoek.

Li concludeerde namelijk dat de foetussen blootgesteld aan de grootste hoeveelheden magnetische velden bijna twee keer zoveel kans hadden om overgewicht te dragen of obesitas te worden in de kindertijd.

Vergeet niet dat elektromagnetische velden overal om ons heen zijn. Bronnen zijn: magnetrons, auto's, elektrische bedrading, hoogspanningsleidingen, etc.

Dr. Sam Milham, een vooraanstaande epidemioloog van elektromagnetische velden (EMV) (gepensioneerd) en auteur van "Dirty Electricity," deelt zijn mening over Li's onderzoeksresultaten:

"Obesitas bij kinderen is bij de Amish totaal onbekend en ik geloof dat tenminste een deel van de reden is dat ze geen elektriciteit in huis hebben; ze rijden niet in auto's en gebruiken geen mobiele telefoons."

De biologische effecten van zwakke elektromagnetische velden

Dr. Andrew Goldsworthy, voormalig docent biologie aan het Imperial College in Londen, ging in zijn artikel van maart dit jaar, uitgebreid in op de biologische effecten (waaronder obesitas) van zwakke elektromagnetische velden.

Dr. Goldsworthy over EMV's en obesitas

Hij bekeek verschillende onderzoeken en ontdekte dat klieren in het lichaam op een van de volgende twee manieren kunnen reageren op blootstelling aan straling: gestimuleerde activiteit of aangetaste functie. Sommige van deze klieren zijn verantwoordelijk voor veel van de processen van het lichaam, inclusief metabolisme. Drie van deze klieren in het bijzonder, de schildklier, de hypofyse en de bijnieren, hebben in onderzoeken een sterke reactie getoond op blootstelling aan EMV’s.

Wanneer ratten gedurende verschillende tijdsperioden aan verschillende hoeveelheden straling werden blootgesteld, vertoonde de schildklier degeneratieve effecten, waaronder het onvermogen om schildklierhormonen te produceren. Een andere studie dit jaar onderzocht de fysieke respons van mensen op leven in de buurt van een zendmast en vond een aanzienlijke afname van de afscheiding van een veelvoud aan hormonen, waaronder:

• ACTH uit de hypofyse
• Cortisol uit de bijnieren

En het onvermogen om de schildklierhormonen (hypothyreoïdie) te produceren, dezelfde resultaten als in de studie bij ratten. Wat is een van de meest voorkomende symptomen geassocieerd met hypothyreoïdie?

Zwaarlijvigheid!

Het bewijsmateriaal neemt toe; EMV's beïnvloeden onze biologische systemen op meer manieren dan we ons kunnen voorstellen. Obesitas is slechts een van de levensbedreigende gevolgen. Onderneem nu actie en verminder de blootstelling van u en uw kind aan onnodige elektromagnetische velden van zaken als magnetrons, mobiele telefoons, draadloze telefoons, Wi-Fi, draadloze videogames, enz. Zoveel mogelijk.

Bronnen voor dit artikel zijn onder meer:

http://stopsmartmeters.org.uk
http://microwavenews.com
http://www.cdc.gov/obesity/adult/causes/index.html
http://www.cdc.gov/obesity/data/childhood.html
http://www.cdc.gov/obesity/data/adult.html/