Alles over straling

Informatie en actualiteiten over straling gerelateerd aan gezondheid.

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Elektrosmog en zonnepanelen

Posted by on in Straling algemeen
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 79355
 • Print

Regelmatig wordt de vraag gesteld of zonnepanelen straling opwekken. Zo ja, welke straling en hoe schadelijk is die straling van zonnepanelen dan? Hoe zit het met straling van de omvormers van zonnepanelen? Wat kun je doen om de straling en dirty electricity van zonnepanelen te verminderen? In deze blog een overzicht van mijn ervaringen met zonnepanelen ten aanzien van elektrosmog.

Wat is elektrosmog?

Elektrosmog is een woord voor de vervuiling die optreedt door invloeden van elektromagnetische velden. In die velden kunnen zowel laagfrequente als hoogfrequente frequenties voorkomen. Onder elektrosmog verstaat men alle bijwerkingen die ontstaan, wanneer elektriciteit geproduceerd, getransporteerd of gebruikt wordt, wanneer er spanning is, een elektrische stroom vloeit of een zender elektromagnetische golven afgeeft.

webinar blog 2Effecten van straling en dirty electricity

We bespreken in deze blog niet in detail de effecten van elektromagnetische velden op de mens. Klik deze link als je meer wilt weten over de effecten van elektromagnetische straling.

Veroorzaken zonnepanelen straling?

Na metingen bij diverse zonnepaneelinstallaties: ja, zonnepanelen veroorzaken straling in de vorm van elektrische en elektromagnetische velden.

Ten eerste is het elektrische veld om de panelen heen goed meetbaar. Vooral in de kamers (meestal slaapkamers of werkplekken) direct onder het dak is dit het geval.

Oorzaken van elektromagnetische velden in de zonnepanelen zijn met name de volgende:

 1. Radio-actief silicium. Afhankelijk van de herkomst van de in zonnepanelen gebruikt silicium kunnen deze radioactieve straling (gammastraling) produceren.
 2. Bekabeling. De wijze waarop de bedrading aan de achterzijde van de behuizing is verzorgd bepaalt in belangrijke mate de opgewekte elektrische velden. Een handige monteur kan de kabels zodanig bij elkaar houden dat de opgewekte velden elkaar opheffen.
 3. Metalen Frame. Het aluminium frame waarin de zonnecellen zich bevinden werkt als een antenne. Het trekt straling aan en houdt het ook vast.zuivere sinus omvormer zonnepaneel
 4. Omvormer. De omvormers kunnen een hoog aandeel ‘dirty electricity’ opwekken (lees verderop meer over dit onderwerp). De THD (Total Harmonic Distortion) geeft de mate van vervuiling aan die uiteindelijk ook op het lichtnet komt. De kwaliteit waarmee de omvormer een sinusvormige wisselspanning creëert (zuivere sinus) is hierin een belangrijke maatgever (zie afbeelding).Een omvormer met een dikke metalen omhulling is beter afgeschermd.Er is meer info over dit onderwerp te vinden als je in Google zoekt op 'EMC compatibilty'. Trafoloze omvormers veroorzaken aanzienlijk meer dirty electricity. Gemodificeerde sinusomvormers veroorzaken meer storende signalen (plasma en lcd tv’s, brom in voedingscicruit. Plaats daarom zo mogelijk de omvormer uit de buurt van je leef- of slaapkamers.
 5. Aarding. Sinds 1 januari 2017 is het verplicht om zonnepanelen te aarden. Dit is een goede manier om elektrische en elektromagnetische verschijnselen af te voeren. Voor 2017 geplaatste panelen zijn meestal niet geaard en houden daarom elektromagnetische velden vast. Het is ook belangrijk je te realiseren dat de aarding van de meterkast niet alleen verbonden is met de aarde, maar dat ook alle groen/gele bedrading van je lichtnet ermee verbonden zijn. Het gevolg is dat de afgevoerde velden van de panelen op je lichtnet terecht kunnen komen.

Maatregelen tegen elektrosmog van zonnepanelen

opbrengst zonnepanelen europa

Om elektrosmog van zonnepanelen te verminderen kun je dus verschillende maatregelen treffen. Je kunt rekening houden met de herkomst van de zonnecellen, de bekabeling zodanig leggen dat velden (deels) worden opgeheven, een zuivere sinus omvormer kiezen en je panelen aarden (als dat nog niet is gebeurd). Het verder van je huis plaatsen van panelen is natuurlijk ook te overwegen wanneer daar ruimte voor is.

Deze maatregelen garanderen overigens niet dat er geen dirty electricity meer op je lichtnet aanwezig is. Dirty electricity wordt ook veroorzaakt door andere apparatuur die is aangesloten.

Wil je nog meer weten over de schadelijke effecten van zonnepanelen, ook voor buren van zonnepaneelbezitters, lees dan hier hoeveel straling de zgn. optimizers veroorzaken doordat ze letterlijk radiofrequenties uitzenden.

Stralingsonderzoek en zonnepanelen

Tijdens een stralingsonderzoek van woning- en/of bedrijfsruimte controleren we altijd of er sprake is van straling door zonnepanelen. Wil jij een stralingsonderzoek door ons uit laten voeren? Meld je dan aan voor het plannen van een stralingsonderzoek via deze link en ontvang 15% korting.

MAXiiMUS en zonnepanelenvoobeeld installatie P40 met aanduiding

Onze MAXiiMUS producten zijn zeer geschikt om de elektromagnetische verschijnselen van zonnepanelen (elektrische velden, elektromagnetische velden en dirty electricity) te harmoniseren. Prettige bijkomstigheid is dat de MAXiiMUS alle elektromagnetische en natuurlijke stralingsvelden in woningen of kantoor-/bedrijfsruimten harmoniseert en niet alleen velden en dirty electricity, afkomstig van zonnepanelen.

Bij zonnepanelen, warmtepompen en windenergie verbetert de MAXiiMUS de energieopbrengst. De MAXiiMUS dient tussen de omvormer en de elektriciteitsmeter te worden aangesloten.

Lees hier ervaringen met de MAXiiMUS.

MAXiiMUS bestellen? Klik deze link voor meer informatie en prijzen over de diverse MAXiiMUS typen. De MAXiiMUS P40 en MAXiiMUS M100 zijn de aangewezen typen voor woonhuizen met zonnepanelen.

Uiteraard adviseren we je graag voor je tot aanschaf over gaat.

Voor grotere objecten met zonnepanelen (stal, sporthal, fabrieksgebouw, kantoorcomplex, etc.) beschikken we over grotere installaties met een capaciteit tot 1200 Ampère (groter is ook mogelijk). Wil je hier meer informatie over, stuur ons een bericht via onderstaand formulier, een email of bel ons (06-23379983).

aansluischema nederlands

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in. Vermeld evt. je telefoonnummer. Wij nemen z.s.m. contact met je op.

Jouw emailadres 
Naam 
Informatie 
Vul het volgende in ojklac Help ons om SPAM te voorkomen
  Stuur mij een kopie
    

0
Trackback URL for this blog entry.
 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest Saturday, 04 April 2020