STRALINGSVRIJHUIS

Elektromagnetische straling

Een gezonde, stralingsvrije leefomgeving door de deskundigheid & ervaring van Stralingsvrijhuis

Jouw lichaam kan daar waar jij veel tijd doorbrengt (thuis, in bed of op het werk) een stralingsbelasting oplopen. Met name hoge stralingswaarden zijn schadelijk en kunnen diverse gezondheidsklachten met zich meebrengen.

Enkele veelvoorkomende straling-gerelateerde klachten:

  • Migraine
  • Slapeloosheid
  • Depressies
  • Vermoeidheid
  • Hormonale problemen

Stralingsvrijhuis beschikt over een team van ervaren stralingsdeskundigen, die uw huis of kantoor op een complete en snelle manier kunnen analyseren op elektromagnetische straling. Indien nodig kan de deskundige adviseren om direct over te gaan op het volledig neutraliseren van de bron en de leef- of werkomgeving.

Vermoed je dat je last hebt van straling en wil je zeker weten of dit zo is? Neem  dan contact met ons op.

"Ik sliep direct beter en de rust lijkt terug in huis."

Elektromagnetische straling in jouw woonomgeving

Zonder dat we het door hebben is er veel straling in onze woonomgeving aanwezig. Al onze elektrische apparatuur in huis en WIFI plus DECT, zijn bronnen van elektrische en elektromagnetische straling. Hoogspanningsmasten kunnen hun elektromagnetische veld tot wel 600 meter verspreiden. Dit komt allemaal in ons huis binnen. We wonen en, nog erger, we slapen erin. Alsof het nog niet genoeg is worden er alsmaar meer zendmasten geplaatst. We zijn ons er niet altijd van bewust, maar ze staan vaak dichterbij dan je denkt. Klik de volgende links om te zien welke soort stralingsbronnen die elektromagnetische straling uitzenden zich in jouw woonomgeving bevinden:

Hoeveel elektromagnetische straling mag ons lichaam hebben?

Er zijn grenzen aan de hoeveelheid elektromagnetische straling waaraan we ons lichaam blootstellen. Onderstaande tabel geeft weer welke waarden vanuit bouwbiologisch (SBM 2015) en natuurgeneeskundig perspectief gezond zijn (streefwaarden) en welke niet.

Overschrijdingen van de streefwaarden worden in onderstaande tabel op 3 niveaus aangegeven: Zwak, Sterk en Extreem, waarbij:

  • Zwakke overschrijding: (hoog)gevoelige mensen hebben er mogelijk last van;
  • Sterke overschrijding: Onacceptabel. Saneren; gezondheidseffecten zijn aangetoond;
  • Extreme overschrijding: Deze waarden vereisen consequente en snelle neutralisatie van de aanwezige elektromagnetische straling).
   

Streefwaarde

Zwak

Sterk

Extreem

 Elektrisch veld

 V/m

 < 1

 1 - 5

5 - 50

 > 50

 Lichaamsspanning

 mV

 < 10

 10 - 100

100 - 1000

 > 1000

      

 Elektromagnetische straling

 nT

 < 20

 20 - 100

100 -500

 > 500

      

 Gepulste straling

 µW/m2

< 0,1

  0,1 - 5

5 - 100

 > 100

 Ongepulste straling

 µW/m2

< 1

  1 -50

50 -1000

 > 1000

      

 Oppervlaktespanning

V

< 100

  100 - 500

500 - 2000

 > 2000

 Ontlaadtijd

 s

 < 10

 10 - 20

20 - 30

 > 30

      

 Kompasafwijking

 o

 < 2

 2 - 10

10 - 100

 > 100

Werkwijze van Stralingsvrijhuis

Stralingsvrijhuis is specialist in het opsporen en neutraliseren van straling. We doen dit in een paar stappen:

Onderzoek: Wij stellen exact vast waar in de woning neutralisatie noodzakelijk is. Je ontvangt volledige uitleg over de effecten van aanwezige straling en advies over oplossingen ertegen. De kosten van een onderzoek bedragen €298,00. Duur van het onderzoek is anderhalf tot twee uur. Deze prijs is inclusief reiskosten.

Uitvoeren neutralisatie: Wij bieden een fantastische oplossing voor elektromagnetische velden die niet met praktische oplossingen op te heffen zijn, namelijk de MAXiiMUS. De werking ervan is onomstotelijk. Het is een totaaloplossing voor je hele woning (let op het bereik per type) tegen alle stralingsvormen. Klik deze link om snel meer te weten te komen over de MAXiiMUS. Om ervaringsberichten van MAXiiMUS bezitters te lezen kun je deze link aanklikken.

Aanvullend advies: Je ontvangt advies over zelf aan te brengen wijzigingen ten aanzien van elektrische aansluitingen of aanwezige apparatuur. Schrijf je alvast in voor de korte e-mailserie: 'De 20 Beste tips tegen straling'. We laten je zien hoe je zelf kosteloze aanpassingen in je woning kunt doen om straling te reduceren.

Stralingsklachten

Hoe kom je er achter of jouw klachten te maken hebben met straling? Vaak melden mensen zich bij ons nadat zij al een hele tijd via de huisarts of soms ziekenhuis hebben geprobeerd een oplossing voor hn klachten te vinden. Uiteindelijk wordt aan andere oorzaken gedacht, waarvan straling er soms één is. Wij kunnen voor jou onderzoeken of een klacht een relatie heeft met sraling of niet. En zo ja, dan kunnen we er ook voor zorgen dat die invloed verdwijnt. Wil je meer weten over behandelingen tegen stralingsklachten? Lees dan snel hier verder.

Nazorg

Na uitvoering van een neutralisatie is nazorg onze hoogste prioriteit. Wij staan altijd klaar voor vragen die naderhand opkomen en we volgen graag de ontwikkelingen na plaatsing van een MAXiiMUS. Waar mogelijk denken we mee; we gaan tenslotte voor maximaal resultaat. Daar mag je ons op afrekenen.

"Ik merk een verschil in energie. Het is rustiger en ik laad veel minder op bij de computer."