STRALINGSVRIJHUIS

Leren over straling

Basisopleiding Straling is uniek in Nederland die met kleine groepen (5 dgn) wordt gegeven of individueel (3 dgn).

In de eerste 3 modules leer je alles wat je moet weten over niet-ioniserende straling (natuurlijke en elektromagnetische) en de relatie tussen straling en mens/dier/plant. Het thema van module 4 is 'werken met straling'. Dit beslaat het hele traject van de aanvraag van een klant tot en met de uiteindelijke neutralisatie en 'nazorg'. Bij module 1 t/m 3 ontvang je bijbehorende syllaby.

Je hebt geen vooropleiding nodig.

Wat je leert

Na afloop van deze opleiding heb je alle kennis in huis over het uitvoeren van stralingsonderzoek en kun je gedegen adviseren over oplossingsrichtingen. Je kent alle stralingsvormen, natuurlijke en elektromagnetische, en hebt kennis van de effecten ervan op een levend organisme. Je leert meten met meetapparatuur en wichelroedes en kunt interpreteren wat de metingen betekenen voor de betreffende omgeving en de bewoners en hoe je de effecten van straling opheft. Ook leer je een testmethode waarmee je de werking van stralingsproducten kunt bepalen.

Ook zullen de werkingsprincipes van diverse aangeboden oplossingen voorbij komen en uiteraard ook die van de MAXiiMUS.

De vorm waarin de cursus wordt gegeven is naast een duidelijke lijn van kennis die wordt gedeeld ook een vorm die de behoeften van de groep volgt. Je mag zelf onderwerpen, thema's aandragen.

We leren geen rijtjes uit ons hoofd en zitten niet in rijen van twee in een klas. We vinden het belangrijk dat je onderzoekend, zelf en met anderen, dingen leert en ondervindt.

Deelname en kosten

Voor deelname en planning van de groepsbijeenkomsten verwijzen we je naar de agenda.

Wil je een individueel traject afspreken, neem dan contact op via mail of telefoon.

De kosten bedragen €1100,00 (inlc. BTW, lunch, koffie en thee).