Straling - een dagelijkse zorg

Deze blog is bedoeld voor iedereen die privé of beroepshalve op zoek is naar informatie over elektrosmog, elektromagnetische straling, wateraders.

 • Home
  Home Hier kunnen alle blogberichten op de hele site gevonden worden.
 • Categorieën
  Categorieën Toont een lijst met categorieën van dit bericht.
 • Tags
  Tags Toont een lijst met tags die in de blog gebruikt zijn.
 • Bloggers
  Bloggers Zoek naar favoriete blogger op deze site.
 • Inloggen
  Login Inlogformulier
Laatste berichten

Een MAXiiMUS harmoniseert elektromagnetische velden en natuurlijke straling. Dit is een vereenvoudigde weergave van wat een MAXiiMUS kan en doet. Het harmoniseren van straling is een werking van de MAXiiMUS op grofstoffelijk gebied. Maar  wist jij dat de MAXiiMUS ook werkt op fijnstoffelijk niveau?!

Een grofstoffelijk elektromagnetisch veld wordt in onze beleving veroorzaakt door zendmasten, hoogspanningskabels en apparatuur in huis. Daar maken we ons zorgen om, want de straling daarvan kan onze gezondheid onder druk zetten. Belangrijk en daar doet de MAXiiMUS wat aan.

Grofstoffelijk

Materie zoals wij die kunnen waarnemen met onze zintuigen is grofstoffelijk. Alles is meetbaar, voelbaar of visueel waar te nemen. Dit is onze driedimensionale werkelijkheid.

Grofstoffelijke objecten zijn afgescheiden van elkaar. Die objecten bestaan uit kleine deeltjes, die volop in beweging zijn: moleculen, atomen, elektronen, protonen en neutronen. De kwantummechanica leert ons dat de allerkleinste deeltjes golven van energie zijn. Materie is dus in feite verdichte energie!

Elektromagnetische velden zijn meetbaar, Ze hebben richting en zijn tijdgebonden. Kortom, ze passen prima in onze driedimensionale, meetbare, zichtbare grofstoffelijke wereld.

Fijnstoffelijk

Mogelijk heb je al eens gehoord van fijnstoffelijke velden en/of materie; het fijnstoffelijk lichaam, fijnstoffelijke energie of -energiesystemen. Deze zijn niet meetbaar, zichtbaar of tijdgebonden en volgens de wetenschap niet aantoonbaar. De wetenschap heeft moeite het bestaan van fijnstoffelijke materie aan te nemen. Toch is er ondertussen veel meer bekend over deze materie. En de MAXiiMUS helpt ook deze fijnstoffelijke energiesystemen weer in balans te krijgen!

Voor de techneuten onder ons is gebruik van het woord ‘fijnstoffelijk’ wellicht wat lastig. Juist omdat het niet meetbaar is. Toch is er inmiddels behoorlijk wetenschappelijk onderzoek naar gedaan met oa als resultaat dat fijnstoffelijke energie massa heeft en dus bestaat.

Voor de sensitieve mensen onder ons is dit wellicht juist een heel dankbaar onderwerp. Een apparaat dat ondersteunend is in het harmoniseren van ook die de frequenties die we niet kunnen zien of meten, maar als gevoelige personen absoluut wel op een bepaalde manier waarnemen en soms behoorlijk als blokkerend kunnen ervaren!

In deze blog probeer ik uit te leggen wat grof stoffelijk en fijn stoffelijk is en geef ik aan hoe de MAXiiMUS hier harmoniserend op in kan werken.

Voor bijna iedereen die bewust is van het gevaar van straling is het in huis hebben van 'onze MAX ' een hele logische stap. Preventief zorg je er voor dat de straling je gezondheid niet meer kan verstoren. Maar de impact van het fijnstoffelijke krijgt vaak te weinig aandacht, terwijl het tenminste zo belangrijk is. Wellicht zitten daar juist jouw blokkades die je al dan niet wilt zien.

Hopelijk maakt deze blog  jou zelfs duidelijk waarom het voor sommige mensen zo ontzettend fijn is om de energie van de MAXiiMUS dicht bij zich te hebben om die belemmeringen in het leven te helpen opruimen. En wordt helder waarom het juist voor anderen heel lastig kan zijn in de spiegel die de MAXiiMUS kan laten zien over de thema's in jouw leven, jouw huishouden aan te gaan

Voor je verder leest

Ik kan me voorstellen dat je na het lezen van dit stuk vragen hebt; ik kon het niet korter maken. Hier en daar vind je links naar andere sites of documenten waar dieper op dat onderdeel wordt ingegaan. Ik wil je van harte uitnodigen je vragen aan mij te stellen. Dit mag via whats app, telefoon of email of via de reactievelden in deze blog. Lees gauw verder.......

Hits: 279 Reacties
0
Doorgaan met lezen

Bijen en straling

Onderzoekers van de Universiteit van Landau in Duitsland ontwierpen een eenvoudig experiment voor studenten op de Environmental Science-course1. Acht mini-bijenkorven, elk met ongeveer 8.000 bijen, werden opgezet voor het experiment. Vier daarvan waren uitgerust met een DECT-station (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) aan de onderkant van de kast, en de andere vier zonder DECT-station die als controle korven dienden.

De onderzoekers plaatsten bij de ingang van elke korf, een transparante plastic buis zodat ze de bijen konden tellen die de korf in en uit gingen en hun tijd van terugkeer in een meetperiode van 45 minuten.

De onderzoekers onderzochten ook het bouwgedrag van de bijen door het oppervlak van de honingraat en het gewicht ervan te meten.
<...

Hits: 197 Reacties
0
Doorgaan met lezen

Geplaatst door op in Straling algemeen

Ik ontvang veel vragen over slaapproblemen en de mogelijke relatie met de aanwezigheid van straling. Dit nadat al uitgebreid is gezocht naar de redenen waarom men niet slaapt.

In enkele gevallen wordt naar slaapmiddelen gegrepen, soms wordt melatonine of zwaardere middelen gebruikt om 'goed' te kunnen slapen. Slaapgebrek is slopend en bedreigend voor de gezondheid.

Kan straling onze slaap verstoren? En zo ja, hoe kun je dat dan oplossen?

Lees hier alles!

Hits: 498 Reacties
0
Doorgaan met lezen

Geplaatst door op in Straling algemeen

Hoe kan het dat elektromagnetishe straling niet als een serieuze bedreiging voor onze gezondheid wordt gezien? Omdat het op geen enkele politieke agenda voor komt. 'Als we niet kijken, hebben we het niet gezien', lijkt het standpunt. Op die manier is er geen enkele aandacht voor dit onderwerp.

Een nieuwe politieke partij die meedoet met de Tweede Kamer verkiezingen, De BurgerBeweging, brengt hier verandering in. Zij hebben Elektromagnetische Straling expliciet op het programma staan. Een lijst met concrete actiepunten ontbreekt niet. Eindelijk staat elektromagnetische straling op de politieke agenda!

Hits: 862 Reacties
0
Doorgaan met lezen

Geplaatst door op in Straling algemeen

Maar al te vaak tref ik mensen die kampen met stralingsproblematiek bij hen thuis. Ze vertellen me allemaal hoe moe en ziek ze er van zijn. Vaak zijn ze ziek thuis van hun werk. Niet leuk voor hen maar ook niet leuk voor hun werkgever. Sommigen zijn al zo ver gegaan dat ze met hun werkgever hebben afgesproken binnen de mogelijkheden thuis te werken. Fantastisch! Maar dan?

Hits: 1025 Reacties
0
Doorgaan met lezen

Elektromagnetische trillingen vande Aarde

Wat heeft de Schumann resonantie te maken met elektromagnetische straling?

Dit is eenvoudig te verklaren door het feit dat Schumann frequenties zelf elektromagnetisch van aard zijn. In de natuur komen we deze frequenties als vanzelf tegen. Maar in ons huis, of in gebouwen wordt deze zwakke elektromagnetische frequentie behoorlijk verstoord door de elektromagnetiche velden die we zelf opwekken met behulp van elektrische apparatuur of draadloze communicatie.

Er zijn aanwijzingen dat de Schumann-resonantie, een elektromagnetische trilling in de atmosfeer,een rol speelt bij genezing en gezondheid.
Hits: 2418 Reacties
0
Doorgaan met lezen

Geplaatst door op in Straling en Gezondheid

Mensen met een chronische aandoening zijn vaak kwetsbaarder voor de invloed van straling zonder dat ze dit beseffen. Zij melden dat ze veel sneller moe zijn of zich slecht kunnen concentreren. De gang naar de dokter wordt gemaakt en er wordt driftig doorgezocht in het verlengde van het ziektebeeld of de diagnose. Het kan er toe leiden dat dosering van gebruikte medicatie wordt verhoogd of dat er extra medicatie of therapie wordt voorgeschreven. Uiteindelijk blijken al deze stappen geen verbeteringen te hebben gebracht. Zou straling in deze siituaties ook een rol kunnen spelen?

Hits: 939 Reacties
0
Doorgaan met lezen

Iedereen die het internet opgaat om te zoeken naar informatie over straling belandt al snel in een woud van informatie. Deze informatie wordt verspreid door o.a. overheid, stralingsdeskundigen, belangengroeperingen, bouwbiologen, wetenschappers, wichelroedelopers en ook door mij. Goed bedoeld, dat zeker, maar word er maar eens wijs uit!

Er wordt zoveel onderzocht, geschreven en geargumenteerd dat niemand van degenen waar deze informatie zo belangrijk voor is, namelijk jij, de burger, de zieke, de EHS-er (Elektro Hyper Sensitief persoon), er ook nog maar een touw aan vast kan knopen. Alle onderzoeksresultaten worden door de officiële wetenschappelijke instanties stuk voor stuk afgekeurd. Kunnen we blindelings vertrouwen op de overheid met haar beschermende wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid? Kunnen we de industrie en de wetenschap op hun woord geloven? Of moeten we ook een beetje op onszelf kunnen vertrouwen?

Het antwoord op de laatste vraag zou een hartgrondig ‘’JA” moeten zijn. Dat is het bij veel mensen niet, en ik wil graag een grote steen aan bijdragen aan de wil van de gewone mens om het vertrouwen in onze eigen waarneming te herstellen.

Is daar een enorme hoeveelheid kennis voor nodig? Nee! Er is begrip voor nodig. Een andere blik op wat straling is en hoe het zijn invloed kan laten gelden op ons lichaam, onze gezondheid, onze lichaamscellen.

Mijn boek 'De onzichtbare effecten van straling' vertelt over de manier waarop straling ons lichaam beinvloed en de wetenschap, telecom en overheid met deze wetenschap om gaat.

Vraag een gratis proefversie aan via onderstaand formulier. De PDF versie van het boek kost tijdelijk €4,99. Er is ook een EPUB versie beschikbaar. Zie de website.

Ja, ik wil een GRATIS inkijkexemplaar aanvragen!
 
Voornaam
E-mailadres*
 
dit veld niet invullen s.v.p.

Hits: 619 Reacties

Geplaatst door op in Straling algemeen

Het is belangrijk iets te weten over de wijze waarop de wetenschap de schadelijkheid van ‘iets’ bepaalt. Vervolgens is het mogelijk vast te stellen of deze aanpak altijd maar houdbaar en geloofwaardig is. In deze blog een overzicht hoe de schadelijkheid van straling wordt bepaald en of dit deugdelijk is gebeurd.

Straling als onderzoeksobject

Het terrein van de wetenschap dat zich bezig houdt met de gevaren van stoffen is de toxicologie. Toxicologen onderzoeken de giftigheid van stoffen.Waar het de invloed van vergiften op de mens betreft, is toxicologie een deelgebied van de geneeskunde. Straling is zo’n ‘stof’.

Lees verder......

Hits: 983 Reacties
0
Doorgaan met lezen

Geplaatst door op in Straling algemeen

Los van ioniserende (radioactieve) straling luidt het antwoord ‘nee’. Straling heeft op elk levend organisme effect, maar als je slechts kort wordt blootgesteld is straling meestal niet direct schadelijk. Het is vooral niet gevaarlijk wanneer alle stralingsvormen zeer zwak en niet op elke vierkante meter aanwezig zijn. Deze laatste omstandigheid tref je helaas niet veel meer aan. In huis of buiten is overal straling te vinden, zwak of sterk. Vandaar dat veel mensen zich zorgen maken over straling. En steeds meer mensen kloppen met klachten aan bij instanties, huisartsen en complementair werkende therapeuten.

Er zijn veel factoren die in de hand werken dat cellen niet optimaal kunnen functioneren. Deze factoren kunnen elkaar versterken en hiermee een ziekteproces versneld op gang brengen of verergeren. Straling is naast stress, verkeerde voeding en leefgewoonten een belangrijke (maar onderschatte) factor die op een indirecte manier haar invloed uitoefent op ons lichaam. Die invloed kan onder omstandigheden een schadelijke vorm aannemen, met name wanneer er sprake is van meerdere ziekmakende factoren. 

Straling heeft een uitwerking op onze cellen. Wat gebeurt er als straling een cel raakt? Dit kun je vergelijken met het dat jij je vingers in het stopcontact steekt. Jij zult bij het aanraken van 220 Volt verstijven en je lichaam niet meer onder controle hebben. Zo is het ook met een cel die straling voelt; de cel zal als het ware verstijven. Dit verstijven is een probleem. Wat verstijft is de celwand. Deze celwand laat stoffen door die belangrijk zijn voor de celstofwisseling (voeding, zuurstof).

Het is dus heel belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw lichaam met zo weinig mogelijk straling in aanraking komt!

In onze emailcyclys van 4 emails krijg je gratis tips over hoe je straling vermindert zonder kosten. Meld je hier aan door eenvoudig je naam en emailadres op te geven!

Hits: 898 Reacties
0

Geplaatst door op in Straling algemeen

Uit metingen met nieuwe medische apparatuur, bloedwaardes of uit een speekselanalyse blijkt dat de oorzaak anno 2012 bij één op de drie patiënten stralingsbelasting is. In 2002 was dit  bij circa één op de 30 patiënten het geval. Ondertussen is dat dus één op drie geworden.

Bij 300 mensen met chronische klachten bleek uit onderzoek dat in 138 gevallen de belangrijkste oorzaak straling was. Schrikbarend. Sinds de grootschalige invoering van 3G en WiFi/hotspots is het probleem dus nog vele malen erger geworden. We mogen ons afvragen wat na het uitrollen van de vierde generatie 4G/LTE mobiel netwerk dat nu plaats vindt gebeurt.

Tijdens metingen in het bloed zien we bij blootstelling aan (niet-ioniserende) straling enorme veranderingen in onder andere de bijnierbloedwaarden en het cortisolgehalte, maar ook in allerlei andere bloedwaarden evenals in de bloeddruk. Ook de waardes in een Heart Rate Variability-meting veranderen direct bij blootstelling aan een of meer verschillende vormen van niet-ioniserende straling.

Bij diverse metingen met andere medische apparatuur ziet men ook veranderingen op allerlei niveaus. Zo is bijvoorbeeld met MRI/PET- en infraroodscans binnen enkele seconden veranderingen in de hersenen of een veranderde temperatuur van de huid waar te nemen. Bij experimenten met plankton en het blootstellen aan WiFi en/of 3G/4G straling blijkt dat plankton binnen enkele dagen dood of vervormd is. Bij WiFi duurt dat circa 96 uur, bij 3G circa 72 uur en bij 4G gebeurt dat binnen 48 uur. Wat doet het dan met onze cellen?

Ook opmerkelijk is dat wanneer er WiFi-stations, DECT-toestellen en/of mobiele telefoons worden aangezet in een ruimte waar iemand een ECG of EEG ondergaat, terwijl die persoon zelf niets doet, de uitslagen op de ECG en EEG direct enorm veranderen. Dat betekent dat het lichaam op allerlei niveaus reageert door invloeden van elektromagnetische stralingsvormen.
Deze reacties kunnen door ons lichaam, wanneer het gezond en fit is en de verschillende stralingsvormen incidenteel voor komen, best goed worden opgevangen en hersteld. Echter, in onze woningen of op het werk staan we de hele dag bloot aan elektrische en elektromagnetische velden.

Wil jij weten hoe de dagelijkse stralingsbelasting voor jouw lichaam eruit ziet? Vraag dan een onderzoek bij ons aan. Gebruik het contactformulier op deze pagina of bel/mail ons.

Hits: 952 Reacties
0

Geplaatst door op in Straling algemeen

Straling in de meterkast

Op de werkplek, de woonkamer of de slaapkamer, overal worden we van stroom voorzien door het elektriciteitsnetwerk dat onze hele woning doorkruist. Maar met deze stroomvoorziening ontstaan er ook elektrische en elektromagnetische velden. Deze velden kunnen onze gezondheid beinvloeden. Deze straling valt onder de verzamelnaam 'elektrosmog'.

Heel veel mensen realiseren zich dat er in de meterkast veel straling wordt opgewekt. Met een meetapparaat is dit eenvoudig vast te stellen: je zult hoge waarden elektrische en elektromagnetische velden meten. Maar er valt veel meer te vertellen over deze meterkast!

Hits: 2527 Reacties
0
Doorgaan met lezen

Geplaatst door op in Straling algemeen

De waterader is nog niet op zijn retour

Na de winterschilder is het weer tijd voor de waterader. :-) Ze zijn natuurlijk nooit echt weg geweest. Wateraders zijn wel de meest bekende verschijnselen wanneer over ‘aardstralen’ wordt gesproken. Iedereen kent wel weer iemand die met een 'stukje ijzerdraad' een waterbron of ader weet te vinden. De grote vraag over wateraders is: hoe kan het dat ondergronds water straling veroorzaakt? En welke klachten veroorzaken ze dan? Dat vertel ik je verderop in het artikel.

Ook al is het geweld van elektrosmog vele malen groter, de waterader staat al sinds mensenheugenis bekend als ziekmakend. Dus alle reden om het stof (want dat zit er toch een beetje op) er af te poetsen. De waterader is er weer.

Recente reactie op dit bericht - Toon alle reacties
 • Administrator
  Administrator zegt #
  Beste Dirk, Ik heb zeer goede resultaten met postduiven op topniveau! Wellicht mag je contact opnemen met de betreffende collega
Hits: 10435 Reacties
Doorgaan met lezen

WIFI straling

analoog en digitaal signaal

De elektromagnetische straling van modems in ons huis is van de gevaarlijkste soort, namelijk HF (hoog frequent) en gepulst. Wat het erg maakt is het 'pulsen'. Het betekent dat het signaal onderbroken (een constant aan-uit-aan-uit) wordt verstuurd. Het effect van gepulste straling op onze cellen is vele malen sterker dan van de ouderwetse (analoge) sinusgolven.

Vervelende bijkomendheid is dat WIFI een pulsfrequentie heeft van rond de 10 Hz oplopend tot 25 Hz. Dit is een frequentie die overeenkomt met de frequenties van onze hersenen, de alfa en beta golven. De WIFI pulsfrequentie 'hakt´ daar behoorlijk op in.

Dan is er ook nog het effect van de elektromagnetische straling zelf die de signalen van onze hersenen in de weg zit, rode bloedcellen beinvloed en de hormonale balans verstoort. En dan hebben we het nog niet over onze celstofwisseling en immuunsysteem gehad die voortdurend onder druk staan door onze 24X7 communicatiedrift.

Recente reactie op dit bericht - Toon alle reacties
 • Elke
  Elke zegt #
  Als ik deze stappen in het filmpje volg van het uitzetten van wifi, kan ik daarna gewoon bedraad internetten met hetzelfde modem?
Hits: 2566 Reacties
Doorgaan met lezen

Geplaatst door op in Straling algemeen

Straling vroeger

Een van onze verworvenheden in deze tijd is mobiele communicatie. Als kind was ik er
al dol op als was er nog geen sprake van digitale communicatie. Op mijn 10e verjaardag kreeg ik een set walkietalkies. Wie kent ze niet? Mijn droom was om met iedereen overal ter wereld op elk gewenst moment te kunnen communiceren.

Dit leidde op mijn 14e tot het bouwen van een heuse piratenzender met een bereik van 50 km. De antenne had ik onzichtbaar onder het dak in de provisorische studio gemonteerd. Elk weekend was ik op de radio te horen met mijn muziekprogramma.

Straling nu

Mijn droom is uitgekomen! We kunnen al een aantal jaren draadloos met iedereen over de hele wereld bellen wanneer we maar willen. Ik had nooit verwacht dat zelfs mijn ouders mobiel bereikbaar zouden zijn. Ze vinden het zelfs vreemd dat ik mijn mobiel zo weinig mogelijk bij me heb en minimaal gebruik.

Hits: 1585 Reacties
0
Doorgaan met lezen

Geplaatst door op in Straling algemeen

Klachten door straling

Een groot aantal van de mensen die met mij contact opneemt zegt fysieke en soms ook mentale problemen te ondervinden door straling. Een scala aan klachten kan worden ervaren. Prikkels in het lichaam, concentratieproblemen, oorsuizen, huidproblemen en zelfs klachten met de spijsvertering (schimmels) zijn veel gehoorde problemen.

Na een lang traject met de huisarts waar heel veel is geprobeerd op te lossen met medicatie (tot en met antidepressiva) wordt ten einde raad 'het alternatieve circuit' opgezocht voor een oplossing. Vaak worden meerdere therapeuten bezocht, meestal met een gedeeltelijk of slechts tijdelijk resultaat. Ook bij alternatieve therapie wordt het effect van straling vaak over het hoofd gezien.

Bestaan stralingsklachten eigenlijk wel? En zo ja, zijn deze te behandelen?

Hits: 2095 Reacties
Doorgaan met lezen

Geplaatst door op in Straling algemeen

Draadloze communicatie niet meer weg te denken

Onze schoolgaande kinderen worden steeds meer met straling geconfronteerd. Ipads, smartphones, gamecomputers zijn niet meer weg te denken uit het leven van onze kinderen. Ook scholen doen steeds meer een duit in het 'stralingszakje'.

Elektromagnetische straling beïnvloedt ons lichaam. Hoe krachtig die invloed van deze straling is is en hoeveel invloed het precies heeft op onze gezondheid is per persoon verschillend.

Als we verschil gaan maken tussen volwassenen en kinderen kunnen we daar wat duidelijker verschillen herkennen. Uit onderzoek is gebleken dat hoe groter het lichaam, hoe meer straling nodig is om de gezondheid negatief te beïnvloeden. Omgekeerd: hoe kleiner een lichaam, des te groter de invloed van straling is.

Deze blog is bedoeld om bewustwording te creeeren over de mogelijke impact van straling op kinderen en oppert een paar mogelijkheden om de ongebreidelde toename van straling in de klaslokalen te beperken. 

Recente reactie op dit bericht - Toon alle reacties
 • Administrator
  Administrator zegt #
  En je bent niet de enige, Mellie! Het is met name lastig dit bespreekbaar te krijgen op de betreffende school. Als je dit al bespr
Hits: 5760 Reacties
Doorgaan met lezen

Geplaatst door op in Straling en Gezondheid

Elektromagnetische straling

Alle discussies over het wel of niet schadelijk zijn van elektromagnetiche straling lopen vast. Hoofdonderwerp in deze discussies is altijd weer de aantoonbaarheid van de effecten van straling.

Elektromagnetische straling heeft te weinig energie of intensiteit om direct een ziekmakend effect op ons lichaam te kunnen hebben. Het kan wel jaren duren voor deze invloed merkbaar of aantoonbaar wordt in een menselijk lichaam. De argumenten dat elektromagnetische straling een gevaar voor de gezondheid van mensen is kunnen tot die tijd gemakkelijk van tafel worden geveegd.

De effecten van elektromagnetische straling laten zich op een hele andere manier zien. De discussie is daarom niet de juiste en slaat dus de plank mis. Met deze blog wil ik een andere dimensie aan de discussie toevoegen.

Hits: 4103 Reacties
0
Doorgaan met lezen

Geplaatst door op in Straling algemeen

Ze geloven je niet

Veel mensen die last hebben van straling worstelen met het probleem van de sceptische omgeving. Het weerhoudt veel mensen actie te nemen tegen straling. De directe omgeving kijkt er raar tegenaan. Hoe maak je jouw probleem met straling aannemelijk voor anderen.

Een scepticus is op zoek naar onomstotelijk bewijs dat iets bestaat of mogelijk is. Alleen rationele argumenten en zichtbaar resultaat kunnen de scepticus overtuigen.

Overtuig de scepticus en ontvang begrip
 
Hoe kun jij je sceptische partner overtuigen om je te steunen in het zoeken naar oplossingen voor straling? Misschien dat het volgende verhaal je op weg kan helpen bestaande bezwaren uit de weg te ruimen. Dit verhaal is afkomstig uit mijn boek  waarin ik vragen van klanten over straling beantwoord die ik onderweg ben tegengekomen (over een maand uit). Ik gebruik hierin een duidelijk herkenbaar fenomeen dat net zo onzichtbaar is als straling om iets duidelijk te maken. Een fenomeen waarvan zelfs een scpetius het bestaan niet kan ontkennen: gevoel.

Hits: 2294 Reacties
0
Doorgaan met lezen

Geplaatst door op in Straling algemeen

Iedereen weet dat een goede nachtrust belangrijk is voor een goede gezondheid. De effecten van slecht slapen zijn ook bekend: je voelt je duf in je hoofd, niet fit en je concenratievermogen laat te wensen over. Natuurlijk is straling niet de enige reden om wakker te liggen. Stress en piekergedrag zijn wel een paar hele bekende oorzaken.

Op de lange termijn kan slecht slapen tot ernstige klachten leiden. Daarom wil ik je graag iets vertellen over de relatie die kan bestaan tussen slecht slapen en straling. Vervolgens geef ik een paar stralingstips voor de slaapkamer die kunnen bijdragen aan een betere nachtrust en dus betere gezondheid.

Hits: 17099 Reacties
0
Doorgaan met lezen